تضمین کیفیت تضمین خرید

تمامی محصولات شرکت رهام الکترونیک ،

پس از فروش به مدت یک هفته تحت شرایط گارانتی  قابل عودت به شرکت می باشند .

  • تمامی محصولات شرکت رهام الکترونیک در صورت تمایل مشتری 

هر سال بروز رسانی ، ارتقاء و یا با محصول جدید تعویض می شوند .