محصولات دیگر

مجموعه رهام الکترونیک با استفاده از دانش متخصصین ومهندسین مجرب وکارآزموده موفق به تولید انواع محصولات الکترونیکی از قبیل :

  • دیتالاگر نقشه برداری دما

  • انواع دیتالاگر دما و رطوبت آفلاین

  • انواع دیتالاگر دما و رطوبت آنلاین

  • تهیه نقشه برداری دمای انبار های دارو (سردخانه، وسایل نقلیه حمل دارو و … )

  • سطح سنج لیزری سیلو

  • مانیتورینگ دما و رطوبت سیلو

  • کنترل فن سیلو

  • انواع مانیتورینگ (کندو عسل، پرورش ماهی و ….) گردیده است.