گارانتی مادام العمر

کلیه محصولات تولیدی شرکت رهام الکترونیک شامل گارانتی مادام العمر تحت شرایط زیر می باشند :

۱ – محصولاتی که مستقیما از شرکت رهام الکترونیک خریداری شده باشند .

۲ –  محصولاتی که بارکد و شماره ثبتی از شرکت داشته باشند .

۳ – محصولاتی که قاب دستگاه مورد نظر به دلیل تعمیر ( یا هر دلیل دیگری ) باز نشده باشند .

۴ – محصولاتی که تنها توسط تکنسین های شرکت رهام الکترونیک نصب وراه اندازی شده باشند .