نقشه برداری دمایی

نقشه برداری دما فرآیندی برای تجزیه و تحلیل دما در داخل انبار، سردخانه و … می باشد.

گزارش نقشه دمایی انبار دارو عمدتا برای صنایع دارویی که داروها را ذخیره می کنند کاربرد دارد.

انواع خاصی از داروها و واکسن ها وجود دارند که باید آنها را در دمای کنترل شده نگهداری و حمل کنیم .

اکثر این داروها و واکسن ها در دو دسته قرار می گیرند :

  1. داروهایی که برای ذخیره سازی به دمای بین ۲ درجه سانتی گراد تا ۸ درجه سانتی گراد احتیاج دارند .

  2. داروهایی که برای ذخیره سازی به دمای بین ۱۵ درجه سانتی گراد تا ۲۵ درجه سانتی گراد احتیاج دارند.

داشتن این محدودیت ها برای اثر بخشی داروها ضروری است، اگر دمای دارو و یا واکسن از

این حد دما عبور کند ممکن است اثر درمانی دارو از بین برود.

نکته مهم و حیاتی این است که داروها هیچ نشانه ای از عدم دارا بودن خواص دارویی بصورت

کامل نشان نمی دهند.

در چنین شرایطی توزیع کننده نهایی و مصرف کننده از مقدار اثربخشی دارو اطلاع نخواهند داشت.

شرکت های داروسازی برای نگهداری و همچنین حمل و نقل داروها  از انبار، سردخانه، ماشین های حمل دارو، کول باکس ، یخچال و … استفاده می کنند.

نقشه برداری دما و رطوبت برای تحقیق در مورد توزیع دما در همه ی این مکان ها می باشد.

گزارش نقشه برداری دما در انبار، اتاق سرد، یخچال، وانت یا دیگر وسایل نقلیه حمل دارو برای چگونگی عملکرد آنها  برای ایمن نگه داشتن داروها می باشد و نشان می دهد که ”  آیا درجه حرارت داخل این تاسیسات همیشه بین حد مجاز دما و رطوبت است ” .

برای اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش با ما در ارتباط باشید