گزارش نقشه برداری دمایی

مهمترین اقدام حیاتی در تعیین اعتبار فرآیند تولید، توزیع و نگهداری دارو نقشه دمایی (temperaturemapping ) می باشد . 

هدف از تهیه گزارش تعیین نقاط سرد وگرم انبار های دارو می باشد .

گزارش نقشه برداری دما برای جمع آوری اطلاعات دمایی برای اطمینان یافتن از کنترل دما براساس طراحی سیستم تهویه منطقه مربوطه است.

بصورت کلی گزارش نقشه برداری دما برای ثبت اطلاعات زیر است :

  • شناسایی نقاط سرد و گرم و همچنین تعیین مکان های نصب دیتالاگر .

  • تشخیص تغییر دما در یک نقطه واحد و در سراسر محدوده انبار .

  • تاثیر قطع برق در دمای محیط .

  • ورود وخروج کارکنان و دارو از انبار و تاثیر آن در دمای محیط .

  • تایید اطلاعات نقشه برداری در گرم ترین فصل سال و سرد ترین فصل سال .

همچنین در این گزارش میتوان بهترین موقعیت برای قرار دادن دیتالاگرها برای ثبت دما را شناسایی کرد

  • درها مکرر باز شود بر دما تاثیر می گذارد .

  • نواحی نزدیک سقف یا دیوار خارجی (دیوار رو به آفتاب) ممکن است در برابر دمای مرکز انبار، گرمتر و یا سردتر باشد .

” سنسور های دما باید در مکانهایی قرار بگیرند که بیشترین تغییر دما اتفاق می افتد “

شرکت رهام الکترونیک اولین تولید کننده خصوصی دیتالاگر در ایران، اقدام به تهیه نقشه برداری دمایی درسراسرکشور نموده و به صورت فعال خدمات مربوط به نقشه دمایی را در بستر انبارهای نگهداری دارو، مواد غذایی، مواد آرایشی و بهداشتی، کشاورزی و غلات، گلخانه ها، پرورش قارچ و …. را انجام می دهد .