چرا گزارش نقشه دمایی مهم است؟

نقشه دمایی چیست؟ اگر در حال ساخت، حمل و نقل، نگهداری یا توزیع داروها و واکسن هستید، باید از اهمیت نگهداری داروها در شرایط کنترل شده دما و رطوبت مطلع باشید.

در تمام این موارد ذخیره سازی دارو داخل یک مکان بسته می باشد که احتمالا انبار یا اتاق سرد،

ظروف عایق بندی شده، یخچال، ماشین حمل دارو و …می باشد که پس از تولید دارو از طریق

وسایل مختلف حمل و نقل و ذخیره سازی عبورمی کند تا در نهایت به دست مصرف کننده نهایی برسد.

اگر دارو به درستی نگه داری نشود اثر گذاری دارو کاملا از بین می رود.

به عنوان مثال یک تولید کننده دارو توصیه می کند که یک داروی خاص همیشه باید بین۲تا ۸ درجه سانتی گراد نگه داری شود.

پس از خروج دارو از کارخانه، نمایندگی های مختلفی مانند حمل و نقل بین المللی، یک توزیع کننده

منطقه ای، یک حمل و نقل محلی، یک توزیع کننده محلی و غیره درگیر هستند.

همه ی این طرفین باید این دارو را فقط در محدوده دمای مشخص شده نگه داری کنند.

اگر دارو در هر مرحله از ذخیره سازی یا حمل ونقل دچار تغییرات دما شود، بر کیفیت دارو تاثیر می گذارد.

اگر یک توزیع کننده محلی برای توزیع دارو ها از یک ماشین حمل دارو با کنترل دما استفاده

می کند، دمای داخل ماشین حمل دارو باید همیشه بین ۲الی ۸ درجه سانتی گراد باشد.

همچنین باید دهانه درها را کنترل کنند تا دما از حد تعیین شده بالاتر نرود.

ما باید قبل از استفاده از وسایل نقلیه برای توزیع این داروها، یک گزارش نقشه برداری دما را روی آنها انجام دهیم.

برای اطلاعات بیشتر و تهیه گزارش نقشه برداری دمایی با ما در ارتباط  باشید