نقشه برداری دمای انبار دارو

مجموعه رهام الکترونیک در راستای بهبود کیفیت و همچنین افزایش سرعت نصب در تهیه نقشه دمایی temperaturemapping

اقدام به ساخت دیتالاگرهایی نموده است که نیازی به کابل کشی برق در محیط انبار، سردخانه و … ندارد .

به این ترتیب و با به کارگیری باتری های مجزا برای هر دستگاه ، زمان اتلاف شده جهت نصب و راه اندازی دیتالاگرها و همچنین جمع آوری آنها پس از تهیه داده ها به طور محسوسی کاهش می یابد . 

  • این امر موجب میشود احتمال خطای انسانی حاصل از کابل کشی طولانی به صفر برسد .