ارتباط با ما

آدرس: البرز – فردیس – مشکین دشت -بلوار هدایتکار – مجتمع تجاری اداری پارسه 

: TEL

۰۲۶-۳۶۲۰۵۲۴۱   

۰۹۱۲-۴۸۹۵۱۴۹  

۰۹۳۳-۶۶۰۲۶۲۶   

WhatsApp : ۰۹۰۵-۶۳۲۲۶۳۱ 

         : Mail 

Tempmaproham.co@gmail.com
Rohamelectronic.co@gmail.com